Deze website maakt onderdeel uit van het historische archief van SGSP.nl. Kijk op www.sgsp.nl voor een overzicht van ons actuele aanbod.
 Deze historische website wordt niet langer bijgewerkt met actuele onderwerpen of aangepast aan moderne technische eisen.
Zoeken
Wagenaanduidingen

Door: Erik Kruithof
Datum: 07/09/2003

In de stelbalk of vlak daarboven staat op spoorwegmaterieel vaak met letters aangegeven om wat voor wagen of rijtuig het gaat. Zo geeft bijvoorbeeld ABk aan dat het om een koprijtuig gaat met eerste- en tweedeklas afdeling. Bij deze letters is het verschil tussen hoofdletters en kleine letters van belang voor de betekenis.

Reizigersmaterieel

Letter Betekenis
A Eersteklas
B Tweedeklas
C Derdeklas
D Bagageafdeling
K Keuken
P Postafdeling
WL Slaaprijtuig
WR Restauratierijtuig
c Couchetterijtuig
f Fietsrijtuig
k Koprijtuig
m Motorwagen
s Rijtuig met verdieping
v Stuurstandrijtuig
z Rijtuig met verdieping

Goederenmaterieel

Letter Betekenis
E Openwagen
F Speciale openwagen
G Gesloten wagen
H Speciale gesloten wagen
I Gekoelde wagen
K 2-assige platte wagen
L 2-assige speciale platte wagen
O Openwagen met neerklapbare kopwanden
R 4-assige platte wagen
S Speciale wagen met draaistellen
T Wagen met te openen dak
U Speciale wagen
Z Ketelwagen
a bij type L,O Wagen met 3 assen
a bij type S Wagen met twee 3-assige draaistellen
a bij type E,F,G,H,I,T,U,Z Wagen met twee 2-assige draaistellen
aa bij type U Wagen met 6 of meer assen
b bij type K Wagen met lange rongen
b bij type K,S Wagen met dragers voor klein containers
b bij type R Wagen met nuttige lengte >= 22 meter
b bij type G,T Wagen met nuttige lengte >= 18 meter
b bij type H Wagen met nuttige lengte 12-14 meter
bb bij type H Wagen met nuttige lengte >= 14 meter
c bij type E Wagen met valluiken in wagenbodem
c bij type F Hoog liggende doseerbare losinrichting
cc bij type F Laag liggende doseerbare losinrichting
c bij type H,T Wagen met kopdeuren
c bij type I Wagen met vleeshaken
c bij type L,S Wagen met draaischamel
c bij type U,Z Lossing onder druk
d bij type H Wagen met valluiken in wagenbodem
d bij type I Wagen met verstelbare bodem
d bij type L,S Wagen zonder verdieping
d bij type T,U Hoog liggende doseerbare losinrichting
dd bij type U Laag liggende doseerbare losinrichting
e bij type H Wagen met twee vloeren
e bij type I Wagen met elektrische ventilatie
e bij type LS Wagen met verdieping
e bij type R Wagen met neerklapbare zijschotten
e bij type T Vrije hoogte deuropening > 1,90 meter
e bij type Z Wagen met verwarmingsinrichting
f bij type F,H,I,L,O,S,T,U,Z Geschikt voor voervoer per ferry
g bij type G,H,T,U Wagen voor graanvervoer
g bij type I Machinekoelwagen
g bij type L Wagen ingericht voor containers
g bij type K,R Wagen met uitrusting voor containers
g bij type S Wagen ingericht voor containers t/m 60 ft.
g bij type Z Wagen voor vloeibaar of onder druk opgeloste gassen
h bij type G,H Wagen voor groentevervoer
h bij type I Wagen met thermische isolatie
h bij type L,R,S,T Wagens ingericht voor liggende rollen plaatstaal
hh bij type S Wagens ingericht voor staande rollen plaatstaal
i bij type H,T Wagen met schuifwanden
i bij type I Wagen gevoed door begeleidingswagen
i bij type K,L,R,S Wagen met beweegbaar dak
i bij type U Wagen ingericht voor transport buiten profiel
j bij type K,L,R,S,T,Z Wagen met schokdempers
i bij type Z Wagen met niet-metalen ketel
k bij type K,L,O Wagen met max. laadvermogen < 20 ton
k bij type I Wagen met max. laadvermogen < 30 ton
k bij type R,S Wagen met max. laadvermogen < 40 ton
k bij type E,F,G,H,T,U,Z Wagen met max. laadvermogen < 50 ton
kk bij type H,K Wagen met max. laadvermogen < 25 ton
kk bij type U Wagen met max. laadvermogen < 25 ton bij 2 assen en < 50 ton bij 4 assen en < 60 ton bij 6 of meer assen
l bij type E Wagen niet zijdelings kipbaar
l bij type F,T,U Hoog liggende niet-doseerbare losinrichting
l bij type G Wagen met minder dan 8 luiken
l bij type H Wagen met verplaatsbare scheidingspanelen
l bij type I Wagen geïsoleerd, zonder ijsbak
l bij type K,L,R,S Wagen zonder rongen
m bij type E Wagen met nuttige lengte < 12 meter
m bij type G,H,T Wagen met nuttige lengte < 15 meter
m bij type I Wagen met nuttige oppervlakte < 39 m2
m bij type K,L,O Wagen met nuttige lengte 9-12 meter
m bij type R Wagen met nuttige lengte 15-18 meter
mm bij type S Wagen met nuttige lengte >= 15 meter bij 4 assen en >= 18 meter bij 6 of meer assen
n bij type K,L,O Wagen met max. laadvermogen > 30 ton
n bij type I Wagen met max. laadvermogen > 40 ton
n bij type R,S Wagen met max. laadvermogen > 60 ton
n bij type E,F,G,H,T,U,Z Wagen met max. laadvermogen > 75 ton
o bij type E Wagen kan aan kopkanten niet kippen
o bij type G,H Wagen met nuttige lengte < 12 meter en nuttige ruimte >= 70 m3
o bij type I Wagen met ijsbakken met inhoud < 3,5 m3
o bij type K,L,O Wagen met vaste schotten
o bij type R Wagen met vaste kopwanden met hoogte < 2 meter
o bij type S Gelede wagen met drie draaistellen met elk 2 assen
o bij type TU Wagen met lossing door zwaartekracht
p bij type I Wagen zonder lattenrooster
p bij type K,L,R Wagen zonder (kop)schotten
pp bij type F,T Laag liggende doseerbare losinrichting, lossing tussen de rails
pp bij type K Wagen met afneembare schotten
q bij alle type's Wagen met elektrische verwarmingsleiding geschikt voor alle aanvaarde stroomsterkten
s bij alle type's Wagen geschikt voor 100 km/u.
ss bij type H Wagen geschikt voor 120 km/u.
t bij type G Wagen voor stukgoederen
u bij type H Wagen zonder tussenwand
v bij type K Wagen alleen voor 20 ft. containers
w bij type H Wagen met tussenwand
y bij type H,K Wagen met depot opschriften
z bij type E,U Wagen bestemd voor speciaal vervoer
z bij type F Wagen bestemd voor kalk vervoer

Laatste Artikelen